സ്‌ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയാല്‍ നേരേ മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക് | Prithviraj Mammootty Movie | *Celebrity

സ്‌ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയാല്‍ നേരേ മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക് | Prithviraj Mammootty Movie | *Celebrity

Prithviraj Sukumaran talks about His upcoming Movie with Mammootty during Kaduva Press Meet | സ്‌ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയാല്‍ നേരേ മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക്

#PrithvirajSukumaran #Mammootty #KaduvaPressMeet #PrithvirajMammoottyMovie

𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁:

FilmiBeat Malayalam is an online portal that brings you the latest entertainment news, Movie Reviews, and Celebrity Interviews in Malayalam.

𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐓𝐨 𝐅𝐢𝐥𝐦𝐢𝐁𝐞𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥:

https://www.youtube.com/channel/UCO3BdobW8JkorlgtKTp8NkA/?sub_confirmation=1

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐅𝐢𝐥𝐦𝐢𝐁𝐞𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞:

https://malayalam.filmibeat.com/

𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐅𝐢𝐥𝐦𝐢𝐁𝐞𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐚𝐥𝐚𝐦:

Facebook:

https://www.facebook.com/filmibeatmalayalam

Twitter:

Instagram:

https://www.instagram.com/filmibeatmalayalam

𝐅𝐨𝐫 𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐬, 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐞, 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬 𝐈𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐚𝐥𝐚𝐦:

OneIndia Malayalam:

https://www.youtube.com/c/OneIndiaMalayalam?sub_confirmation=1

DriveSpark Malayalam:

https://www.youtube.com/c/MalayalamDriveSparkOfficial?sub_confirmation=1

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top